Реєстрація ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

в Україні, Євросоюзі та США

  • Подача на реєстрацію Вашого бренду, логотипу, назви – за 1 ДЕНЬ!
  • Безкоштовна перевірка Вашого Бренду в базах Укрпатенту
  • Консультація Патентного повіреного України

Отримати консультацію

Про послугу

Торговельна марка – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Право власності на Торговельну марку  засвідчується Свідоцтвом.

Свідоцтво України на торговельну марку є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Національним органом інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент)

Особа, яка бажає одержати Свідоцтво, подає до Укрпатенту заявку.

Право на одержання Свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Право на одержання Свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Укрпатентом не прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, можливості оскарження якого вичерпані.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням Торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі – Реєстр), і засвідчується Свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення Торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Строк дії Свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника Свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 Закону.

Після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 Закону ніхто іншій, крім колишнього власника, не має права на повторну реєстрацію Торговельної марки протягом двох років крім випадків, коли власник Свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої Торговельної марки.

 

 

Види торговельних марок

1.

За способом відтворення

– словесні, зображувальні, об'ємні, комбіновані; а також голографічні, знаки – кольори, звукові та світлові;

2.

За суб'єктом права на тМ

– індивідуальні, колективні;

3.

За статусом

– звичайні і добре відомі торговельні марки.

Основні функції торговельних марок:

розрізняльна функція (товари (послуги) певного виробника впізнаються, вирізняються серед аналогічних товарів (послуг) інших виробників);

функція захисту від недобросовісної конкуренції (обмежує використання даної марки без дозволу її власника);

функція реклами відповідного товару (послуги);

торговельна марка є свідченням певної якості товару

Як ми працюємо

Заявка

Залиште заявку на сайті та отримайте БЕЗКОШТОВНУ консультацію від юристконсульта патентно-юридичної агенції ROYALTY.UA

Перевірка по базах УкрПатенту

Проведемо безкоштовно попередній пошук по базах Украпатенту та Всесвітньої організації інтелектуальної власності на предмет схожості Вашого бренду з вже зареєстрованими ТМ

Розрахунок вартості реєстрації торгової марки

Прорахуємо найоптимальніший для Вас варіант реєстрації Вашої торгової марки

Підписання Договору Подача Заявки в УкрПатент

Підписуємо угоду між Вами та патентно-юридичною агенцією “ROYALTY.UA”. Подаємо Заявку в УкрПатент, встановлюємо права на Ваш бренд.

Яка вартість?

*пакетні пропозиції вказані з урахування одного власника майбутньої Торговельної марки та одного виду діяльності (класу МКТП) та з метою попередньої оцінки вартості реєстрації

Більш детальний розрахунок вартості проведе для Вас правовий експерт нашої агенції

ПАКЕТ "БЮДЖЕТНИЙ"

Отримання попереднього інформаційного пошуку по базам Укрпатенту та Всесвітньої організації інтелектуальної власності Вашої ТОРГОВОЇ МАРКИ

ПАКЕТ "ОПТИМАЛЬНИЙ"

Отримання попереднього інформаційного пошуку по базам Укрпатенту та Всесвітньої організації інтелектуальної власності Вашої ТОРГОВОЇ МАРКИ

ПАКЕТ "ПРЕМІУМ"

Отримання попереднього інформаційного пошуку по базам Укрпатенту та Всесвітньої організації інтелектуальної власності Вашої ТОРГОВОЇ МАРКИ

Часті запитання

За 10 років успішної юридичної практики в сфері реєстрації торговельних марок, патентними повіреними агенції «ROYALTY.UA» було визначено 21 найпоширеніше запитань про Торговельну марку

Торгова марка може бути зареєстрована як словесне позначення у вигляді слова або словосполучення, власної назви, літер чи цифр; як графічний елемент - чорно-білий або кольоровий, а також як будь-яка комбінація словесних та / або графічних позначень, включаючи тривимірні, голографічні та мультимедійні. Торговою маркою не може стати загальновживане слово, використовуване як позначення товарів і послуг певного виду, або загальновживані символи і терміни (наприклад, «хліб», «хімчистка»). Існує ряд обмежень для реєстрації торгової марки, що відтворює або імітує державну символіку, назви або емблеми органів державної влади України та інших країн, печатки, нагороди, які, однак, можуть бути включені в знак у вигляді неохороноспроможних елементів, за умови згоди відповідного компетентного органу або їх власників (наприклад, горілка «Фінляндія»). І найважливіше правило - не можуть бути зареєстровані позначення, які є схожими з торговельними марками, вже зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні іншою особою для тих же товарів та/або послуг чи споріднених з ними

21.09.2021 1️⃣ Права, що випливають із Свідоцтва, діють від Дати подання Заявки. 2️⃣ Свідоцтво надає його власнику право використовувати Торговельну марку та інші права, визначені Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” 3️⃣ Взаємовідносини при використанні Торговельної марки, Свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. 4️⃣ Використанням Торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар,вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу,продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. 5️⃣ Свідоцтво надає його Власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з Торговельною маркою. 6️⃣ Виключне право власника Свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання Торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку; використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики; застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об’єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції; некомерційне використання торговельної марки; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес; використання торговельної марки у порівняльній рекламі, що здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та не відноситься до нечесної підприємницької практики. 7️⃣ Власник Свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на Торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі Договору. 8️⃣ Власник Свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. 9️⃣ Договір про передачу права власності на Торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру. 🔟 Власник Свідоцтва має право проставляти поряд із Торговельною маркою попереджувальне маркування у вигляді латинської літери ®️, обведеної колом, яке вказує на те, що цю Торговельну марку зареєстровано в Україні. Власник Свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свою Торговельну марку поряд із торговельною маркою зазначених осіб, а також замість їх Торговельної марки. Назад

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.