Добре відомі торгові марки – що це?

Що таке добре відома ТМ?
Словосполучення «добре відома торгова марка» говорить саме за себе: це торгова марка, яка за рішенням спеціального державного органу визнається відомою в Україні, виходячи з певних критеріїв, які буде описано нижче.
Які переваги надає визнання ТМ добре відомою в Україні?
З дати, з якої знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію. До того ж, захист на ТМ поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, а на будь-які.
Тобто якщо будь-яка особа вирішить використати ТМ, що визнана добре відомою, для будь-яких товарів та послуг, навіть якщо вони не подібні до Ваших, та якщо це завдаватиме власнику добре відомої ТМ шкоди, таке використання буде порушенням прав інтелектуальної власності та може оскаржуватись.
Які фактори впливають на визнання знака добре відомим в Україні?
– ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
– тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що він використовується чи є визнаним;
– свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим;
– цінність, що асоціюється зі знаком.
Правове регулювання визнання торгової марки добре відомою
Трьома основними джерелами права, що регулюють добре відомі торгові марки, є:
– Паризька конвенція про охорону промислової власності, а саме ст. 6 bis, у якій, зокрема, кожній країні, що є учасником Конвенції, надається право відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123
– Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме ст. 25, що визначає основні засади охорони прав на добре відомий знак. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
– Наказ Міністерства освіти і науки України «Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України», що деталізує процедуру звернення до державного органу та його розгляд. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05
Які документи та відомості необхідно подати для того, щоб ТМ визнали добре відомою в Україні?
Для визнання торгового знака добре відомим в Україні до Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або до суду подається письмова заява довільної форми, за подання якої сплачується збір.
У заяві, зокрема, має бути зазначено обґрунтування вимог заявника щодо визнання його знака добре відомим в Україні; дату, з якої заявник вважає свій знак добре відомим в Україні; відомості щодо наявності правової охорони знака на території України.
У додатках до заяви потрібно подати документи, які міститимуть докази, що підтверджують наявність факторів, які можуть впливати на визнання знака добре відомим в Україні. Серед іншого, варто підтвердити використання ТМ в рекламі та мережі Інтернет, обсяг реалізації товарів і/або послуг під даним знаком, коло споживачів та їх специфіку, положення виробника на ринку та ін.
Також відомість ТМ в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.
Опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис.

Дивіться також